Ситник Н.І.

МОТИВАЦІЯ КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Subscribe to Ситник Н.І.