ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО РЕПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ НА ПРЕМІУМ СЕГМЕНТІ

У статті розглянуто існуючі теоретичні засади репозиціонування закладів гро-мадського харчування на преміум сегменті. Уточнено визначення поняття «репозиціонуван-ня», систематизовано підходи до визначення даного поняття. Показано зв’язок ринкового репозиціонування з управлінням об’єктивною та суб’єктивною якістю послуг в секторі Ho-ReCa. Визначено особливості ринкового репозиціонування закладів громадського харчування на преміум сегменті та сформульовано специфічні для такого ринку чинники репозиціону-вання. Виокремлено можливі стратегії та типи репозиціонування на ринку послуг громадсь-кого харчування. Також у статті розглянуто результати маркетингового дослідження, яке дозволило визначити та деталізувати ключові чинники репозиціонування в секторі HoReCa, розглянуто специфіку ринку закладів громадського харчування класу люкс.

Література: 

1. Зозулев А.В. Маркетинг: учеб. пособие. / А.В. Зозулев, Н.С. Кубышина, под ред. С.А.Солнцева - К.: Знания; 2011. –– 421 с.;
2. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брен-дів / О.В.Зозульов, Н.Л. Писаренко // К.: Знання-Прес, 2004. – 199с.;
3. Зозульов О. Економічні логіки маркетингових дій [Електронний ресурс] / О.В. Зозу-льов // «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», Національний університет "Львівська політехніка"– 2012.- Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17131;
4. Котлер Ф. Основы маркетинга: учебн. / Ф.Котлер, Г. Армстрог – Н: Вильямс, 2009. – 1072с.;
5. Мартинова К. Особливості позиціонування ресторанів преміум класу [Електронний ресурс] / К.Л. Мартинова, Т.Г. Діброва // „Актуальні проблеми економіки і управлін-ня”, 2013.- Вип.7. Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/297;
6. Могилова А.Ю. Особливості позиціонування товару на ринку / А.Ю.Могильова // Дн.: Економічний простір. – 2010.– 273с.;
7. Новаторов Э. В. Особенности позиционирования и репозициониро-вания в сфере услуг / Э.В. Новаторов / / Маркетинг услуг. - 2013. – 219с.;
8. Тратут Дж. Репозиционирование. Бизнес в епоху конкуренции, перемен и кризиса / Дж. Траут, С. Ривкин // пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010 – 256с.
9. Зозулёв А.В. Поведение потребителей: Учебное пособие. – К.: Знання, 2004. – 364 с.

Завантажити текст статті: