ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВО – КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФРС США В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Досліджується процес розгортання кризи в фінансовому секторі економіки США на при кінці 2007р. і початку 2008р. Аналізуються шляхи підтримання банківської ліквідності в умовах кризового стану. Робиться висновок, що внаслідок небувалого масштабу фінансової кризи яка охопила банківську систему США, ефективне використання традиційних інструментів забезпечення поточної ліквідність та платоспроможності банківських установ є неможливим. Аналізуються основні особливості умов в яких приймалось рішення про впровадження принципово нового підходу до проведення грошово – кредитної політики ФРС по забезпеченню стабільності фінансового сектору США та національної економіки в цілому, політики, яка в подальшому отримала назву - політики кількісного пом’якшення (QE - Quantitative easing). Аналізуються чинники які призвели до необхідності впровадження QE 2 та QE 3. На основі аналізу дається загальна оцінка політики кількісного пом’якшення та визначаються наслідки її проведення для світової фінансової системи. Аналізуються наслідки масштабної емісії ФРС США. Визначається, що в умовах паперового валютного стандарту можливо локалізувати інфляцію виключно в межах фондового ринку та ринку деривативів. А це, як відомо, дає можливість суспільству оцінювати її наслідки виключно позитивно. Робиться висновок про те, що зростання фондових індексів в 2013р., більш ніж на 25%, є саме результатом грошової емісії та проявом інфляції на відповідних фінансових ринках.
Ключові слова: Центробанк США, індекс Доу-Джонса, рефінансування, рейганоміка, деривативи, ставка рефінансування, політика кількісного пом’якшення.

Література: 

1.Бурлачков .В.К. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза [Текст] / В.К. Бурлачков // Економіка України. - 2009.- № 2.- с. 49-59.
2.Дзюбблюк О.В. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках [Текст] / О.В. Дзюблюк // Вісник НБУ. - 2009.- № 5.- с. 25.
3. Корищенко К., Соловьева.И., Новые вызовы в регулировании финансового сектора в условиях кризиса [Текст] / К.Крищенко, И.Соловьева // Вопросы экономики. – 2010. - № 4 – с.100-112.
4. Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец "Pax Americana"./ А. Кобяков, М. Хазин. М.:Вече, 2003. - 368 с.
5. Сорос Дж. Прогнозы: Будущее в форме буквы W - /Дж. Сорос // Ведомости - 2010 -15 янв.
6.US debt clock //[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://webdiscover.ru/v/22301
7. Движущийся график США 30 //[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ru.investing.com/indices/us-30-chart

Завантажити текст статті: