ГЕТЕРОГЕНІЗАЦІЯ СЕС І КОНЦЕПЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ

Розглянуто можливості та обмеження пояснення явища інституціональної гетерогенізації економічних систем в концепціях інституціональних матриць (ІМ), різноманіття варіантів капіталізму (КРВК), структурно-функціональної комплементарності соціально-економічних систем (СЕС). Показано, що телеологічність концепції ІМ обмежує варіанти економічного розвитку двома випадками, а гетерогенізації – строком існування та сферами (протилежні ІМ). Акцент КРВК на емпіричних методах дослідження призводить до втрати орієнтиру систематизації варіантів інституціональної взаємодії, можливості відокремлення інституціональної гетерогенізації як процесу конвергенції відмінних моделей капіталізму від дивергенції, як формування нових моделей. Розкрито переваги концепції структурно-функціональної комплементарності СЕС у визначенні сутності (поєднання в одній моделі інституціональних форм, що ґрунтуються на відмінних соціальних орієнтаціях ціннісних систем) і механізму (структурна та функціональна взаємодія елементів інституціональної архітектоніки СЕС) гетерогенізації.

Література: 

1. Campbell J. (2010) The Varieties of Capitalism and Hybrid Success: Denmark in the Global Economy/ John L. Campbell // Comparative Political Studies. - March. - № 40. – Р. 307-332.
2. Molina O. (2007) The Political Economy of Adjustment in Mixed Market Economies: A Study of Spain and Italy / O. Molina, M. Rhodes // Beyond Varieties of Capitalism: Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy / Hancke, et al. (eds.). – Oxford: University Press. – Р. 223-252.
3. Cornelakis A. (2009) Dual convergence or Hybridisation? Institutional change in Italy and Greece from Varieties of capitalism perspective / A. Cornelakis // CEU Political Science Journal. – Vol. 6. – 1. – P. 47 – 82.
4. Royo S. (2007) Varieties of Capitalism in Spain: Business and the Politics of Coordination / S. Royo // European Journal of Industrial Relations. - № 13. – Р. 47-65.
5. Miyajima H. (2012) Institutional Change and its Economic Consequence in Japan: The bright and dark sides of hybridization/ H. Miyajima // RIETI Discussion Paper Series 12-E-049. – 42 p.
6. Суслов Н. Гетерогенность социальных систем: что мы знаем? / Н. Суслов // Институциональные трансформации экономики: условия инновационного развития /Отв. ред. Г.П. Литвинцева. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. – С. 143-152.
7. Липов В. Комплементарность и гетерогенность институциональных систем: культурные и отнологические предпосылки воспроизводства и изменения институтов / В. Липов // Научн. труды ДонНТУ. Сер : Экономическая. – Вып. - 43-1. – Донецк : ДонНТУ, 2013. – С. 28-37.
8. С. Кирдина Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. – 308 с.
9. Бессонова О. Раздаточная экономика России: Эволюция через трансформации. – М.: РОССПЭН, 2006. – 144 с.
10. Липов В. Институциональная комплементарность как фактор формирования социально-экономических систем / В. Липов // JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES – Том 4, № 1. – 2012. – С. 25 – 42.

Завантажити текст статті: