Зозульов О.В.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БУДІВЛЯ»)

ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ БРЕНДІВ КОМПАНІЇ

МІСЦЕ РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПО ПОСИЛЕННЮ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Pages

Subscribe to Зозульов О.В.