ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БУДІВЛЯ»)

Здійснено оцінку доцільності використання автоматизації інженерних систем будівлі. Розглянуто основні засади здійснення інноваційної діяльності. Першочергова увага приділена обґрунтуванню економічної доцільності автоматизації всіх інженерних систем будівлі. Досліджено статистичні дані області, перспективи розвитку даного напряму в Україні. Наведено розрахунок показників економічної ефективності застосування концепції «інтелектуальна будівля».

The estimation of expedience of using Building Automation was carried out. Basic principles of realization of innovative activity were considered. Primary attention was spared to the explaining financial viability of automation of
building’s engineering systems. Statistics of the branch, prospects of its development in Ukraine were explored. The calculation of indexes of economic efficiency of using the conception ‘Intelligent Building’ was presented.

Ресурсозберігаючі технології, Економічна оцінка, Інноваційна діяльність, Автоматизовані системи керування.

Література: 

1. Офіційний сайт компанії «Елєкон» [Electronic Resource] http://www.elecon.com.ua
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 N 1561-XII.
3. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій [Electronic Resource] http://investexchange.flint.kiev.ua
4. Офіційний сайт «Української державної інноваційної компанії» [Electronic Resource] http://www.udik.com.ua
5. Сайт професійного журналу про нерухомість «Property Times» [Electronic Resource] http://www.property.times.com.ua
6. Інформаційно-аналітичний інтернет-ресурс про HiFi-техніку hifiNews.ru [Electronic Resource] http://www.hifinews.ru
7. Настыч И. Спрос на «интеллектуальные здания» / Настыч И. // Property Times. – 2007. – №49. – С. 16-17.
8. Офіційний сайт Міністерства з питань житлово-комунального господарства України [Electronic Resource] http://www.minjkg.gov
9. Матвейчук Г., Можейко К. Современные технологии управления производством / Г. Матвейчук, К. Можейко // Техноplus. – 2004. – №4.
10. Сайт видання „Cnews” у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій [Electronic Resource] http://www.cnews.ru

Завантажити текст статті: