Чукурна О.П.

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Subscribe to Чукурна О.П.