ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виявлено проблеми та розроблено рекомендації щодо вдосконалення діяльності керівного складу в процесі управлінської діяльності. Проведено теоретичне та практичне вивчення реальних управлінських процесів в адміністративній діяльності керівників Збройних Сил України. Розроблено інноваційні підходи до діагностики процесу управління діяльністю Збройних Сил України дозволили визначити шляхи удосконалення в забезпеченні воєнно-економічної безпеки.

Article is devoted to revealing of problems and development of recommendations concerning improvement of the administrative board activity during administrative activity. It is lead theoretical and practical studying real administrative processes in administrative activity of Ukraine Armed forces heads. The developed innovative approaches to diagnostics of activity process management of Ukraine Armed forces have allowed to define ways of improvement to military-economic safety maintenance.

Література: 

1. Стратегічний оборонний бюлетень України до 2015 р.: Біла книга України. – К.: Аванпост-прім., 2004. – 96 с.
2. Щорічник «Біла книга 2005: оборонна політика України» [Текст] / За ред. М. Сунгуровського, А. Чернова, Л. Шангіна. – К.: Видавництво «Заповіт», 2006. – 135 с. – ISBN 966-7272-75-3.
3. Гріненко О. І. До питання вдосконалення організаційної структури Збройних Сил України [Текст] / О. І. Гріненко, М. М. Дєнєжкін // Наука і оборона. – № 2. – 2004. – С. 14–18.
4. До визначення раціонального співвідношення старших і молодших офіцерів у складі Збройних Сил України [Текст] / І. С. Романченко, М. М. Дєнєжкін, В. М. Мороз // Наука і оборона. – № 1. – 2006 – С. 14–19.
5. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України №75/98-ВР від 4 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради. – № 27−28. – 1998. – С. 182.
6. Основні проблеми інформатизації Збройних Сил України [Текст] / А. О. Морозов, Г. Є. Кузьменко, А. Д. Яровий // Наука і оборона. – № 3. – 2004. – С. 13.
7. Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Текст] / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – № 3. – 2007. – С. 19.
8. Информационно-справочные данные про вооруженные силы иностранных государств [Текст] // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 1. – С. 41–46.
9. Романченко I. С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України [Текст] / I. С. Романченко, В. О. Шуєнкiн // Наука і оборона. – № 4. – 2007. – С. 46.
10. Стеценко О. Повсякденна діяльність військ [Текст]. Частина 1. Основи повсякденної діяльності: підруч. / О. Стеценко, С. Клімов. – К.: Сили ППО України, 1997. – 258 с.
11. Шевченко В. О. Системний підхід до розроблення методологічних основ дослідження телекомунікаційних мереж військового призначення [Текст]. / В. О. Шевченко, Ю. М. Доленко // Наука і оборона. – № 2. – 2004. – С. 42.
12. Лішавський В. Г. Технології навчання: традиційні чи інноваційні? [Текст] / В. Г. Лішавський, М. П. Власко // Наука і оборона. – № 1. – 2008. – С. 67.

Завантажити текст статті: