ІННОВАЦІЙНІ КОМПАНІЇ СВІТУ: АНАЛІТИЧНИЙ ВИМІР

Інноваційний характер сучасного світового розвитку відбувається на основі науково-технологічного прогресу, який забезпечують транснаціональні компанії (ТНК) світових країн-лідерів. Саме ТНК забезпечують науково-технологічну складову темпів економічного зростання у провідних країнах світу. Стаття присвячена аналізу рейтинга «The World’s Most Innovative Companies» американського журналу Forbes. На основі проведеного аналізу виявлено, що у списку Forbes опинилося на рідкість мало компаній, які зазвичай займають в подібних рейтингах високі місця. Пояснюється це методологією підрахунку. На відміну від інших подібних рейтингів, заснованих на минулих заслугах компаній, американський Forbes у главу кута поставив переваги інвесторів – саме вони своїм фінансуванням визначають, які компанії є найбільш інноваційними сьогодні, і будуть такими в майбутньому.

Література: 

1. The World’s Most Innovative Companies// Forbes, 2013. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.forbes.com/innovative-companies/list/
2. Mohr J.J., Sengupta S., Slater S. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J.J. Mohr, S. Sengupta, S.Slater. – USA: Prentice Hall, 2010/
3. Иванюк И.А. Маркетинговая модель воспроизводства интеллектуального капитала: монография / Иванюк И.А.. – М.: Высшая школа, 2003. – 302 с.
4. Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. // Электронное учебное пособие. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m87/
5. Ференец В. Сама по себе идея ничего не стоит // CIO: руководитель информационной службы, 2009. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.computerra.ru/cio/old/it-market/analytics/424593/

Завантажити текст статті: