РОЗВИТОК ДЕФІНІЦІЙ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Серед фахівців постійно точаться дискусії з приводу розвитку дефініцій у маркетингових дослідженнях. Цьому присвячені публікації у журналі ESOMAR Research World, полеміка також йде і на сторінках інших видань, через виступи на конференціях та симпозіумах провідних представників галузі. Неодноразово наголошувалось, що практика бізнесу призводить до поглиблення понять, які використовуються. Однак, особливістю галузі маркетингових досліджень є те, що дослідження проводяться на науковій основі, що включає в себе наукову постановку завдань, формування гіпотез та використання складного інструментарію. В той же час результатами маркетингових досліджень повинні послуговуватися менеджери різних рівнів, в залежності від завдань, які стоять перед підприємством. Це вимагає від дослідників знаходити порозуміння із практиками менеджменту та працювати над дефініціями.

Література: 

1. ESOMAR [Electronic Resource] // Google. − Mode of access: http://www.esomar.org − Last access: 15-12-2008. − Title from the screen.
2. Директиви та Керівництва ESOMAR / Упоряд: А. Ф. Павленко, І. В. Лилик; пер. з англ. під кер. Ю. М. Друзі — К.:Українська Асоціація Маркетингу, 2003. — 180 с.
3. Нова редакція Міжнародного процесуального кодексу ICC/ESOMAR із маркетингових і соціальних досліджень //Маркетинг в Україні. — № 6. — 2007. — С. 67—69.
4. Бр. А. Бейтс. Стандарти якості в дослідженні ринку // Маркетинг в Україні. — 2001. — № 3(9). - С. 44—45.
5. Tom H. C. Anderson. Top marketing trends for 2008. Here are the finding of a survey on marketing buzzwords for the coming year. By Tom H. C. Anderson //Research World, February. — 2008. —№2. — P. 29—31
6. Heeg R. The search for talent. Polish Association of Public Opinion and Marketing Research // Research world. — 2005. —№ 5. — P. 26—27.
7. Anne Kirah, Jo Bowman, Real people, real data. //Research World, — January 2007. — №1. — Р. 20−21.

Завантажити текст статті: