ЗАСТОСУВАННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто можливості застосування крауд-технології в маркетинговій діяльності підприємств. Проаналізовано природу утворення явища краудсорсинг. Розглянуто відмінності аутсорсингу та краудсорсингу, основна з яких полягає у залученні до процесу краудсорсингу широкого загалу осіб необмежених однією організацією, на основі публічної оферти. Також в статті розглянуто напрямки застосування крауд-технології в діяльності підприємства. Авторами проаналізовано процес застосування крауд-технології в маркетинговій діяльності підприємства. Запропоновано подвійний напрямок застосування – краудсорсинг, як стратегія «крауд як партнер» та краудмаркетинг – стратегія «крауд як споживач». На основі цього було розроблено стратегію краудмаркетингу, що передбачає управління споживачем в мережевих співтовариствах, комунікаційну модель управління споживачем в мережі та методи збуту в мережі Інтернет. Основним результатом стратегії краудмарктенгу є отримання клієнта-партнера, що взаємодії якого з іншими споживачами підсилюючи управлінський вплив компанії.
Ключові слова: краудсорсинг, крауд-технології, Краудмаркетинг,

Література: 

1. Краудсорсинг: соблазнительный маркетинговый агрессор / А.П. Панкрухин. // Журнал «Практический маркетинг» . – 2011г. – №1. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/crowdsourcing.htm
2. Джефф Хау Краудсорсинг. Коллективный разум как інструмент развития бизнеса - Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. – М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 288 с.
3. Зозульов О.В., Полторак К.А. Новий підхід до управління в маркетингу. / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2013. - №5 (80) – С.48-54.
4. Крупную рыбу одному не вытащить или крауд-технологии в действии / Т. Голубовская. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2013.404fest.ru/reports/bigfish/
5. Howe J. The Rise of Crowdsourcing / J. Howe. – WIRED, 2006. – Ассеss mode: www.wired.com/wired/ archive/14.06/crowds.html
6. Краудфандінг завойовує світ! – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helpidea.org / news /view?obj%5Bnews_id%5D=2103177
7. Краудворкінг: скільки можна заробити, сидячи вдома? - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2013/09/130909_ crowdworking_money_ek.shtml
8. Краудрекрутинг — новая технология массового поиска талантов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.companion.ua/articles/content?id=208489
9. Краудсорсинг в интернет-рекламе. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adme.ru/articles/kraudsorsing-v-internet-reklame-487355/

Завантажити текст статті: