ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ: КОМБІНОВАНИЙ ПІДХІД

Ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, зокрема інвестування коштів в рекламні проекти з виведення нових брендів неможливе без ретельного планування фінансових потоків всередині компанії. Ухвалення рішення щодо бюджету рекламної кампанії пов’язано з фінансовими можливостями підприємства та цілями маркетингу, які компанія намагається вирішити за допомогою реклами. В статті пропонується поетапна процедура планування бюджету рекламної кампанії, визначається зміст кожного етапу.

Планування витрат на РК необхідно починати з визначення кошторису витрат на розроблення та виробництво різних форматів рекламних повідомлень, витрат на покупку носіїв та засобів реклами, гонорари РА тощо. До формування бюджету РК слід підходити гнучко, тобто вміло варіювати розміром бюджету залежно від вагомості засобів і заходів які необхідно розробити. В процесі планування цілі можуть змінювати або коригуватися але ці зміни мають бути логічними та відповідати вимогам ринку.

Остаточне визначення методу фінансування бюджету РК рекомендуємо здійснювати за допомогою декількох методів фінансування в їх оптимальному поєднанні. Відповідно застосування поетапного контролю ефективності бюджетування, запропонованого в роботі, є запорукою ефективності процедури фінансування РК.

Література: 

1. Мескон М. Основы менеджмента.// Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. — М.: Дело, 1992. , с. 308
2. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление: Бизнес-стратегии для успешного менеджмента / Дэвид А. Аакер: Пер. с англ. – 6-е изд., междунар. – СПб.: Питер, 2003. – 542 с.: ил. – (Теория и практика менеджмента).
3. Гелловей Л. Операционный менеджмент. – СПб;Питер, 2002. – 320 с.: ил . – (Серия теория и практика мнеджмента»).
4. Аакер, Д. Рекламний менеджмент: Пер.с англ. – 5-е изд.// Аакер, Д., Батра, Р., Майєрс, Дж. – М.; СПб.; К.; / :Вильямс, 1999.-784с..:ил. –Парал. Тит.англ. Уч.пос.
5. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика / Діброва Т.Г. - Навчальний посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. - 320с.
6. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. - Спб.; М.; Наука, 1996. –ХV 589 с.

Завантажити текст статті: