ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ

Проаналізовано проблеми законодавчого забезпечення бізнес-діяльності в Україні. Зокрема, розглянуто розбіжності у використанні спеціалізованої термінології, яка визначає маркетингову діяльність підприємства. Запропоновано напрями вдосконалення вітчизняного правового забезпечення брендингу.

The problems of the legislative providing of Ukrainian business activity are analysed in the article. In particular, disagreements of using specialized terminology which determines marketing activity of enterprise are considered. Directions of improvement of the brand legal providing are offered.

Література: 

1. Доль П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст]. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 560 с. – (Серия «Теорія и практика менеджмента»). – ISBN 5-314-00138-1.
2. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление: Бизнес-стратегии для успешного менеджмента [Текст] / Дэвид А. Аакер: пер. с англ. – 6-е изд., междунар. – СПб.: Питер, 2003. – 542 с.: ил. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00781-3.
3. Огилви Д. и др. Тайны рекламного двора: советы старого рекламиста [Текст]. – М.: Ассоциация работников рекламы, 1997. – 112 с. – ISBN 5-86560-006-0.
4. Зозульок О. В., Писаренко Н. Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів [Текст]. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с. – ISBN 966-311-014-7.
5. Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда [Текст]. – М.; СПб.: Вершина, 2007. – 288 с. – ISBN 5-9626-0282-Х.
6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України [Електронний ресурс]: проект від 15.12.1993, № 3689-XII // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем Апарату Верховної Ради України. – 1993. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс]: проект від 16.01.2003, № 435-IV // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем Апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
8. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: проект від 16.01.2003, № 436-IV // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем Апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Завантажити текст статті: