УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В БУДІВНИЦТВІ

Ефективна господарська діяльність будівельно-монтажного підприємства неможлива без раціональної організації бухгалтерського обліку витрат, строгого обліку використання тих або інших матеріальних ресурсів. В даний час керівники виробничих підприємств сприймають інформаційні системи підтримки управлінських рішень як один з чинників, сприяючих здобуттю переваг в умовах ринкової конкуренції. Ефективна робота інформаційних систем дозволяє не лише понизити витрати, які неминучі при будь-якому виробництві, але і скоротити невиробничі втрати, точно і раціонально регулювати плани підрозділів підприємств по календарних періодах. Вирішення цих завдань дозволить, з одного боку, забезпечити ритмічність виробництва, що необхідне для випуску якісної продукції а, з іншої – організувати виконання робіт в задані терміни.

Література: 

1. Адамов Н.А. Организация управленческого учета в строительстве / Н.А. Адамов, В.Е. Чернышоев. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.
2. Амутинов А.М. Организационно-техническое развитие предприятий: проблемы, оценки и планирования. – М.: Спутник+, 1997. – 242 с.
3. Куган, С.Ф. Информационное управление материальными потоками производства строительных конструкций / С.Ф. Куган // Науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – Вып. 12, ч. 2 : Экономика. Право. Государственное управление и подготовка научных кадров. – С. 26–35.
4. Трифонов, А.Г. Многокритериальная оптимизация / А.Г. Трифонов // Консультационный центр MATLAB компании Softline. – 2001–2011. – Режим доступа : http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_1/16.php. – Дата доступа : 28.11.2011.
5. Экономика строительства / И.С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Юрайт : Юрайт-Издат, 2005. – 620 с.

Завантажити текст статті: