ТРАНСАКЦІЇ ЯК ВИТРАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У статті розглядаються концептуальні основи теорії трансакційних витрат. Говориться про актуальність даної теорії. Описується поняття трансакційніх витрат як економічної категорії, розкрівається економічна сутність поняття трансакційніх витрат та наведена загальна характеристика трактування вищевказаного поняття. Описуються основні фактории формування трансакційніх витрат та їх значення. Відзначається практичне застосування теорії трансакційних витрат як на мікрорівні, так і на макрорівні. Розглядається сутність, механізм утворення, величина і зростання трансакційних витрат підприємств. Виділяються фактори, від яких залежить рівень і структура трансакційних витрат. Наводиться класифікація трансакційних витрат, адаптована до особливостей української економічної системи, аналізуються можливості їх мінімізації. Розширений набір елементів трансакційних витрат, сформульовані перспективи їх подальших досліджень.

Література: 

1. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз // США: экономика, политика, идеология. - 1993. - № 2. - С. 93.
2. Стиглер Дж. Экономическая теория информации / Дж. Стиглер // Теория фирмы. - СПб., 1995. - 512 с.
3. Веблен Т. Теория делового предприятия / Т. Веблен. - М. : Дело, 2007. - 287 с.
4. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гелбрейт. - М. : ЭКСМО, 2008. - 1200 с.
5. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка / А.А.Чухно А.А., Леоненко П.М., Юхименко П.І. – К., 2010. – 687 с.
6. Базалієва Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства / Л.В. Базалієва. - Харків: ХНЕУ, 2009. - 163 с.

Завантажити текст статті: