ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РОСІЄЮ В РАМКАХ СТВОРЕННЯ МИТНОГО СОЮЗУ

У даній науковій статті розглянуто питання створення інтеграційних утворень між Україною та Європейським Союзом, з одного боку, та між Україною та Російською Федерацією – з іншого боку. Зокрема, висвітлено основні переваги та недоліки, які отримає Україна від співробітництва у двох різних напрямах інтеграційної політики. Провівши аналіз, автор пропонує поглиблення взаємовідносин нашої держави зі своїм історичним стратегічним партнером – Російською Федерацією. Приводяться приклади взаємних вигод від даного співробітництва, зокрема, в авіаційній галузі, машинобудівній, електроенергетиці, військовому секторі, агропромисловому секторі, суднобудуванні, модернізації газотранспортної системи, експорті енергоресурсів тощо. За отриманими математико-економічними розрахунками та експертними оцінками, інтеграція України в митний союз є найбільш прийнятною. Крім зовнішньої торгівлі на прийнятних взаємовигідних умовах, будуть вирішені питання міжнародного кредитування та інвестицій, які є ключовими питаннями для забезпечення економічної безпеки України.

Література: 

1. Взаимная торговля товарами государств-членов Таможенного союза и единого экономического пространства за I квартал 2013 г. // Статистический бюллетень. – М.: 2013. – С. 11, 97.
2. О повышении устойчивости экономик стран Единого экономического пространства перед лицом кризисных процессов в мировой экономике. – М.: 2013. – С. 24, 56.
3. Поважнюк С. С. Оценка значения украинских предприятий для российской экономики на современном этапе ее модернизации и обновления : отчет о научно-исследовательской работе / С. С. Поважнюк, Я. Б. Базилюк, Д. Ю. Венцковский и др. – К., 2010. – С. 180.
4. Социально-экономическое положение России (январь-февраль 2012 г.). – 2 часть. // Федеральная служба государственной статистики. Исполнительный комитет СНГ. – М.: 2012. – 449 с.
5. Структура товарообміну[Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Материалы протоколов заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии.
7. Структурні зміни у світовій економіці та їх відображення у зовнішній торгівлі України високотехнологічними послугами // Науково-аналітична записка». – С. 15–37.
8. Стан економічної безпеки України : аналітична записка. – С. 11–29.

Завантажити текст статті: