ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ШАНХАЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку торговельно-економічних зв’язків України з країнами Шанхайської організації співробітництва (ШОС). У зв’язку з тим, що Росія і Китай є основними торговельними партнерами України, покращання зовнішньоекономічних зв’язків України з цією регіональною міжнародною організацією набуває особливого значення і стає реально можливим завдяки впливу історичного і цивілізаційного факторів – давнім і добре розвинутим зв’язкам України з Росією. Реалізація домовленостей, досягнутих під час шостого засідання Російсько-Української міждержавної комісії у грудні 2013 року, сприятиме успішнішому розвиткові азіатського вектора інтеграції країни. Аналіз динаміки сальдо і товарної структури товарообігу між Україною і країнами-учасницями ШОС свідчить про необхідність підвищення в експорті питомої ваги високотехнологічної продукції таких галузей промисловості, як ракетно-космічна, авіабудування, суднобудування, машинобудування, ядерна промисловість.
Ключові слова: країни-учасниці ШОС

Література: 

1. Мокрецкий А. Ч. Китайско-украинские отношения в свете концепции “стратегического равновесия” Украины / А. Ч. Мокрецкий // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XVIII / составитель, отв. редактор Е. И. Сафронова. – М.: ИДВ РАН, 2013. – С. 232– 253.
2. Герасимчук В. Г. Лідерство у світовій економіці: від “G7”до “Е7”/ В. Г. Герасимчук // Економічний вісник НТУУ “КПІ”: зб. наук. пр. 2013 (10), Гол. ред. О. А. Гавриш. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – С.75-81.
3. Соболєв А.А. Геополітичні проекти світових «центрів сили» в Центральній Азії / А. А. Соболєв // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 1. – С. 155-163. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/SP_1_2013.pdf.
4. Ефременко Д. В. Контуры евразийской интеграции / Д. В. Ефременко // Портал ИНИОН РАН. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rkpr.inion.ru; дата публикации – 06.09.2013г.; www.ukros.ru.
5. Гончарук А. З. Пріоритетні питання політики України щодо країн Азії. Аналітична доповідь // А. З. Гончарук, О. К. Микал, А. М. Кобзаренко. – К.: НІСД, 2011. – 46 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/pyt_Azya-dbec8.pdf.
6. Майко В. А. Зовнішньополітичні та економічні пріоритети України у країнах Центральної, Південної і Південно-Східної Азії / В. А. Майко // Економічний часопис. – 2011. – № 9-10. – С. 3–7.
7. Глава держави: Україна хотіла б отримати статус спостерігача в ШОС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/25123.html
8. Stakelbeck F. W. Jr. The Shanghai Cooperation Organization / F. W. Stakelbeck Jr. – Режим доступу: FrontPageMagazine.com, 8 August 2005, http://www.frontpagemag.com/Articles/ Printable.asp?
9. Miles Yu. Inside China: Ukraine gets nuclear umbrella / Yu. Miles // The Washington Times. 12.12.2013. - http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/12/inside-china-ukraine-gets-nuke-umbrella/?page=all
10. Офіційний сайт Державної служби статиcтики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
11. Радзієвська С. О. Торговельно-економічні зв’язки України з країнами ЄС та ЄЕП: сучасний стан та перспективи розвитку / С. О. Радзієвська // Зовнішня торгівля. – 2013. – № 3. – С. 42–62.

Завантажити текст статті: