ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена дослідженню теорій модернізації в контексті постіндустріального розвитку. У звя’зку з тим, що процес всесвітньої модернізації триває близько 400 років, з XVIII по XXI століття, тому поділ його лише на дві стадії – недостатньо детальний для цілей модернізаційного дослідження. Таким чином, досліджено теоретичні основи, принципи та причини виникнення теорій модернізації в наслідку постіндустріального розвитку.
Розглянуто сутність, причини виникнення, етапи становлення, типологію та значення теорій модернізації в контексті постіндустріального розвитку. Виділено три хвилі досліджень, присвячених модернізації, кожна з яких породила безліч теорій і запропонувала свою інтерпретацію процесу цивілізації. Внаслідок цього розглянуті наступні теорії модернізації, а саме: класичної, постмодернізаційної, теорії екологічної модернізації, рефлексивної модернізації, теорії множинності наших часів, вторинної модернізації тощо.

Література: 

1. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001– 2010) / Пер. с англ. под общей редакцией Н.И. Лапина. М.: Издательство «Весь Мир», 2011, С. 32 – 35.
2. Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции Побережников И. В. // Проблемы истории России.–Екатеринбург: Волот, 2001.– Вып. 4: Евразийское пограничье, С. 217.
3. Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции Побережников И. В. // Проблемы истории России.–Екатеринбург: Волот, 2001. – Вып. 4: Евразийское пограничье, С. 227-229.
4. Мартьянов В.С. Политический модерн за пределами Европы: ценностное единство и институциональное разнообразие / В.С. Мартьянов // Полития. – 2010. – № 3/4. – С. 54-64.
5. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001– 2010) / Пер. с англ. под общей редакцией Н.И. Лапина. М.: Издательство «Весь Мир», 2011, С. 39 – 47.
6. Бужимська К.О. Теорія модернізації: виникнення, розвиток, сучасний стан / К.О. Бужимська // Вісник ЖТДУ. – 2008. – №2(44). – С. 216-227.

Завантажити текст статті: