ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО БЮДЖЕТУВАННЯ

У даній статті розглянуто ретроспективний аналіз історичних підходів становлення бюджетування як економічної категорії, наукового напряму та важливої складової економічної реальності, що дало можливість визначити чотири основних етапи їх існування та поступальної еволюції: від формування теорії управління й планування в організаціях (1970 - 1980 рр.), появи концепції фінансового планування в рамках фінансового менеджменту (1980 - 1988 рр.), теорії бюджетного планування як елементу внутрішньо фірмового контролінгу (1988 - 1998 рр.) до теорії бюджетного управління як сучасної технології управління підприємством (1998 р. - теперішній час). Запропоновано нові перспективні напрямки наукових розробок в частині бюджетування, підкреслені відмінності поглядів на бюджетування вітчизняних за зарубіжних науковців. Розглянуті питання взаємозв'язку системи стратегічного управління підприємством і процесу бюджетування, а також напрямки, які необхідно започаткувати організації для ефективної реалізації стратегічних цілей шляхом удосконалення бюджетування. Зроблено наголос на розробку практично-прикладного інструментарію імплементації модернізованих концепцій бюджетування.
концепція бюджетування, бюджет, бюджетування

Література: 

1. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації / Акофф Р// Москва.-Прогрес, 1985. с. 194-225.
2. Брейлі Р. Майерс С. Принципи корпоративних фінансів./ Брейлі Р. Майерс С.// М.: Олімп-Бізнес, 2008. с. 54-89.
3. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. / Ван Хорн Дж. К // Мостика. - Фінанси та статистика, 2003. с.548-560.
4. Голов С.Ф. Управлінський облік. / Голов С.Ф. // Підручник.-4-те вид.-К.:Лібра, 2008.- с. 112-154.
5. Друрі К. Управлінський та виробничий облік. / Друрі К // Москва.- Юніті, 2002. —с. 175-185.
6. Манн Р. Майер Э. Контроллинг для початківців. / Манн Р. Майер Э. // — Мостква.- Фінанси та статистика, 2004. —с.58-95.
7. Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві / Мойсеєнко І.Є. // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 155-158.
8. Немировский И. Б., Старожукова И. А. Бюджетування. Від стратегії до бюджету. / Немировский И. Б., Старожукова И. А. // Москва.- Вильяме, 2006. - с. 56-74.
9. Хан Д. Планування та контроль: Концепція контролингу. / Хан Д. // Пер. с нім. - Москва.- Фінанси и статистика, 2005. - с.16-54.
10. Шим Д. К., Сигел Д. Г. Основи бюджетування і більше. Довідник по складанню бюджетів. / Шим Д. К., Сигел Д. Г. //Під заг. ред. В. А. Плотникова. — Москва.- Вершина, 2007. - с.110-215.
11. Brealy R.A., Myers St.C, Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. - N.Y.: McGRAW-HILL, INC, 1995. - p. 254-255.

Завантажити текст статті: