ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ТА ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

У даній статті досліджено пайове фінансування. Розглянуто переваги та недоліки випуску привілейованих та звичайних акцій наряду з різноманітними обставинами, в яких кожне джерело фінансування може бути найбільш придатним. Визначено права акціонерів на випуск додаткових акцій. Розглянуто переваги та недоліки публічного та приватного розміщення або продажу акцій. Розглянуто роль інвестиційного банкіра. Визначені економічні вигоди від добре керованої фондової біржі, що у свою чергу сприяє поліпшенню корпоративної поведінки та підвищенню громадської обізнаності про вивчення бізнесу в ринкових умовах. Особлива увага приділяється дивідендній політиці, а саме її сутності та основним видам. Проаналізовано та систематизовано фактори впливу на дивідендну політику підприємства. Розглянуті питання про розподіл прибутку, згенерованого компанією з урахуванням запланованих інвестицій. Визначається необхідність індивідуального підходу до формування механізму платежів і нарахування дивідендів для різних підприємств.

Література: 

1. John-Paul Marney, Heather Tarbert. Corporate Finance for Business, Oxford University Press, 2011.
2. Mary Carey, Cathy Knowles, Jane Towers-Clark. Accounting: A Smart Approach, 2010.
3. Jr., William Perreault, Joseph Cannon,E. Jerome McCarthy. Essentials of Marketing, Irwin Press, 2009.
4. Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer. Managerial Accounting. Irwin Press, 2007.
5. Melville A. (2009) International Financial Reporting, A Practical Guide, 2nd edition, FT Prentice Hall.
6. International Accounting Standard1. From www.iasplus.com/standard/iasOI.htm/
7. Marks, R. Robbins, L. Fernandez, G and Funk-houser (2008). The Handbook of Financing Growth: Strategies, Capital structure, and Transactions, Wiley Finance.
8. Akerlut, (1970), G. market for “lemons”: quality uncertain by and the market mechanism Quarterly Journal of Economics, 84(3).

Завантажити текст статті: