ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ

У статті досліджено сучасний стан інвестиційного клімату України на основі аналізу індексів світових компаній, що складають рейтинги країн відносно привабливості іх інвестиційного клімату чи загального становища (рейтинг журналу «Euromoney», Institutional Investor, рейтинг центру Heritage Foundation, Global Competitiveness Index та ін.) Аналіз та оцінка вітчизняного інвестиційного клімату підкріплений даними Державного комітету статистики України за 2011-2012 роки. Окремим напрямом дослідження були обсяг та розподіл прямих іноземних інвестицій та динаміка змін інвестицій в основний капітал. В результаті проведеного аналізу з’ясовано, що для суттєвого покращення місця України у зазначених вище рейтингах актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Література: 

1. Мойсеєнко І.П. Інвестування / І.П.Мойсеєнко – К.: Знання, 2006. – 490 с.
2. Index of Economic Freedom / Heritage Foundation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/explore.aspx?view=by-region-country-year.
3. Інвестиційний клімат в Україні // Міністерство закордонних справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/50436.html.
4. Інвестиційний клімат в Україні // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/file/link/179133/file/invest_klimat%2006_03_2012.doc.
5. Звіт про Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС // Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Завантажити текст статті: