МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Досліджено оцінки ринкової вартості об’єктів права інтелектуальної власності. Наведено наявні підходи та методи оцінки, виявлено їх переваги та недоліки. Удосконалено алгоритм оцінки об’єктів права інтелектуальної власності.

The article deals with assessment analysis of market value of intellectual property right objects. Existing approaches and assessment methods are stated; their advantages and disadvantages are indicated. The assessment algorithm of intellectual property right objects has been improved.

Література: 

1. Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях [Текст] / Ю. Капіца, І. Мальчевський, Н. Аралова [та ін.] // Вісник НАН України. – 2002. – № 7. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/All/herald/2002-07/9.htm
2. Козырев А. Н. Оценка интеллектуальной собственности [Текст] / А. Н. Козырев. – М.: Экспертное бюро-М, 1997. – 289 с. – ISBN 5-86065-018-3.
3. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України № 2658-III від 12.07.2001.
4. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: Національний стандарт №1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1440 від 10.09.2003 р.
5. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю [Текст]: моногр. / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448 с. – ISBN 966-8039-88-2.
6. Новосельцев О. В. Оценка интеллектуальной собственности. Методы расчета цены лицензии / 8-я Междунар. науч.- практич. конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». – К.: УкрЦИПИП, 2004. – С. 92–110.
7. Новосельцев О. В. Методы расчета цены лицензии // WIPO Regional Seminar for Scientists and Researches of Licensing. – Kiyv, October 5 to 7, 1998.
8. Мокрышев В. В. Управление исключительными правами (интеллектуальной собственностью, нематериальными активами) в конкурентной борьбе [Текст] / В. В. Мокрышев, В. М. Алдошин. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. – 212 с.
9. Аксенов А. Оценка «клиентских» нематериальных активов при объединении компании [Текст] / А. Аксенов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – № 9. – С. 58–68. – ISSN 0201-7067.
10. Методика оцінки майна [Текст]: Затв. пост. КМУ № 1891 від 10.12.03.
11. Козырев А. Инвентаризация и стоимостная оценка интеллектуальной собственности [Текст] / А. Козырев // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2001. – № 1. – С. 34–39. – ISSN 0201-7067.
12. Козырев А. Проблемы инвентаризации и оценки интеллектуальной собственности в институтах РАН [Текст] // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2005. – № 5. – С. 50–56. – ISSN 0201-7067.
13. Новосельцев О. В. Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности [Текст] / О. В. Новосельцев. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. – 33 с.

Завантажити текст статті: