РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ДОТАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан вугільної промисловості України, проаналізовано результати його реформування. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення інвестиційної привабливості вугільнодобувних підприємств, зокрема реструктуризацію державних дотацій.

The modern state of coal industry of Ukraine is considered, the results of his reformation are analysed. Measures, directed on the increase of investment attractiveness of enterprises of coal industry, are offered, in particular restructuring of state grants.

Література: 

1. Развитие угольной промышленности в контексте энергетической стратегии Украины / А. И. Амоша, Ю. П. Ященко, А. И. Чиликин и др. – Дон.: ИЭП НАН Украины, 2002. – 238 с.
2. Логвиненко В. Визначення раціонального рівня виробництва вугільної продукції / В. Логвиненко, В. Гріньов // Економіка України – 2005. – № 9 (526). – С. 84–88.
3. Амоша О. І. Актуальні проблеми розвитку вугільної промисловості України / О. Амоша, О. Логвиненко// Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 4–11.
4. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України № 489-V станом на 19 грудня 2006 р. / Верховна Рада України // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 52.
5. Про Державний бюджет України на 2008 рік: Закон України № 107-VI від 28 грудня 2007 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 5. – С. 62.
6. Програма закриття безперспективних вугільних шахт: № 280 [Електронний ресурс]: від 28 березня 1997 р. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/
7. Шевченко Н. Из кризы в ризы / Н. Шевченко // Бизнес. – 2008. – № 12. – С. 102–108.
8. Трифонова О. В. Визначення інвестиційної пріоритетності вугільних шахт / О. В. Трифонова // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Вип. 222. – Т. IV. – С. 836–842.

Завантажити текст статті: