ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВУВАННОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан і досліджені проблеми, що пов’язані з реалізацією інноваційної моделі розвитку національної економіки; просліджена динаміка наукових і науково-технічних робіт, виконаних науковими організаціями та технопарками України; розглянуто основні вимоги щодо державної інноваційної політики, які спрямовані на надання економічний системі України інноваційної орієнтації.

There were examined and advestigated the problems which are connecting with providing innovational model of developing national economics; dinamic of scientific and technical works that were done by scientific organizations and technoparks of Ukraine was discovered; main requirements about state innovational politics that are directed for giving innovational orientations to economic sistem of Ukraine were examined.

Література: 

1. Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) [Текст] / Б.А. Маліцький, О.С. Попович, В.П. Соловйов; НАНУ, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. – К.: Фенікс, 2006. – 208 с. – 1500 пр. – ISBN 966-651-373-4.
2. Маліцький Б.А. Еволюція поглядів на державну підтримку науки, оптимальну структуру і механізми її фінансування. Фундаментальные исследования и современные инновационные процессы: организация, эффективность, интеграция [Текст] / Б.А. Маліцький; НАНУ, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. – К.: Фенікс, 2007. – С. 120 – 129. – 1000 пр. – ISBN 978-966-651-455-7.
3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник // – К.: Держкомстат України. – 2006. – 362 с.
4. Гуржий А.М. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія [Тескт] / А.М. Гуржій, Ю.В. Каракай, З.О. Петренко, Н.І. Вавіліна, Т.К. Куранда. – К.:УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с. – 300 пр. – ISBN 966-7505-85-5.
5. Табачник Д.В. Шляхи інноваційного розвитку України [Текст] / Д.В.Табачник, В.Г. Кремень, А.М. Гуржій, М.Ф. Гончаренко, В.О Гусєв, О.А.Мазур. – К.: Людопринт, 2004. – 544 с. – 1500 пр. – ISBN 966-7127-05-2.
6. Общественно-политический и деловой еженедельник «Комментарии» № 24(84) от 22.06.2007 г. – 60 000 пр.
7. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]: веб-сайт /Мін-во освіти і науки. – К., 2007. – Режим доступу http://www.mon.gov.ua. –Назва з титульного екрана. – Дата останнього звернення 12.09.2007.

Завантажити текст статті: