РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ: ПРОЦЕДУРА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІАСТРАТЕГІЇ

Стаття присвячена принципам планування медіастратегії. Аналізуються кількісні параметри медіапланування, які застосовуються при розміщенні реклами на медіаканалах та медіаносіях. Пропонується „типова” структура та визначається зміст медіа брифу.

The article is devoted to principles of media strategy planning. The media plan quantitative parameters applicable to media distribution of advertising on media channels & media vehicle are analyzed. The author offers «model structure» of media brief describes its content.

Література: 

1. Росситер. Дж., Перси, Л. Реклама и продвижение товаров [Текст] : [пер. с англ.] / Дж. Росситер, Л. Перси. - Спб.: Питер, 2000.
2. Попова, Т. Медиапланирование в рекомендациях и таблицях [Текст] // М.А.D.E. – 2005. - № 6. – С. 68-73.
3.Лисицкий, Д. Медастратегия: две теории и современный поход [Текст] // М.А.DE. – 2006. - № 4. – С. 65-67.
4. Академия ринка: маркетинг [Текст] / Ф. Букерель, Р. Ланкар, Р. Оллье, Ф. Дейян и др. – М.: Экономика, 1998. - 365с.
5. Діброва, Т. Г., Мороз, Л. А. Процедура рекламного позиціонування: принципи та підходи [Текст] / Т. Г. Діброва, Л. А. Мороз // Вісник Національного університету. Львівська політехніка. - 2004. - № 632. - С. 149-154.
6. Діброва, Т. Г. Створення ефективного рекламного звернення з погляду маркетолога [Текст] / Т. Г. Дыброва // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 6 (22). - С. 52 -55.
7. Сэндидж, И., Фрайбургер, В., Ротцол, К. Реклама: теория и практика [Текст] : [пер. с англ.] / И. Сэндидж и др. – М.: Прогресс, 1998. – 630 с.
8. Аакер, Д., Батра, Р., Майєрс, Дж. Рекламний менеджмент [Текст] / Д. Аакер и др. - М.; Спб.; К.: Вильямс, 1999.
9. Джоббер, Д. Принципи и практика маркетинга [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Джоббер. - М.: Вильямс, 2000.

Завантажити текст статті: