КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ З ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ

Анотація. У статті розглядається комплекс просування компанії і його окремі традиційні інструменти – реклама, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, персональний продаж, прямий маркетинг, які використовуються для спілкування з цільовою аудиторією. Зроблені висновки щодо важливості координації і об’єднання всіх маркетингових зусиль компанії і її дій з просування з метою забезпечення передавання єдиного послідовного і ефективного повідомлення.

This article has examined company’s promotional mix and main traditional tools: advertising, sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing which are using to communicate with the target audience. The article explores the reasons for the importance of coordinating and integrating all of a company’s marketing efforts and its promotional activity to convey a consistent and effective message.

Література: 

1. Бернет, Дж., Мориарти, С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход [Текст]: [пер. с англ. под ред. С.Г.Божук] / Дж.Бернет, С.Мориарти. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). – 5000 пр. – ISBN 5-272-00232-6 (в пер.).
2. Джефкінс, Ф. Реклама [Текст]: практичний посібник: [пер. з 4-го англ. вид./ Доповнення і редакція Д.Ядіна] / Ф.Джефкінс. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456 с. – ISBN 966-620-053-8 (укр.) – ISBN 0-273-63435-6 (англ.).
3. Лейн, У.Р., Рассел Дж. Т. Реклама [Текст]: [пер. с англ. под ред. В.Н.Домнина] / У.Рональд Лейн, Дж. Томас Рассел. – СПб.: Питер, 2004. – 537 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). – 4500 пр. – ISBN 5-94723-020-8 (в пер.).
4. Примак, Т.О. Маркетингові комунікації [Текст]: навчальний посібник / Тетяна Олександрівна Примак. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с. – 2000 пр. – ISBN 966-521-202-8.
5. Рассел, Дж. Т., Лейн, У.Р. Рекламные процедуры Клеппнера [Текст]: [пер. с англ. под ред. С. Белозерова, К. Голубева] / Дж. Томас Рассел, У. Рональд Лейн. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). – 4500 пр. - ISBN 5-94723-237-5 (в пер.).
6. Смит, П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход [Текст]: [пер. со 2-го англ. изд.] / Пол Р. Смит. – К.: Знання-Прес, 2003. – 796 с. – (Европейский маркетинг). - ISBN 966-7767-64-7 (рус.) – ISBN
0-7494-2699-3 (англ.).
7. Advertising excellence [Text] / Courtland L. Bovee, John V. Thill, George P. Dovel, Marian Burk Wood. – New York: McGRAW-HILL, Inc., 1995. – 621 p. – (McGraw-Hill series in marketing). – ISBN 0-07-006847-X.
8. Clow, Kenneth E. Integrated advertising, promotion, and marketing communications [Text] / Kenneth E. Clow, Donald Baack. – 2nd ed. – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004. – 538 p. – ISBN 0-13-140546-2.
9. Cottier Bunting, Sandra. Advertising [Text]/ Sandra Cottier Bunting. – London: Hodder&Stoughton, 1996. – 214 p. – ISBN 0-340-63157-0.
10.Engel, James F. Promotional strategy: managing the marketing communications process [Text]/ James F. Engel, Martin R. Warshaw, Thomas C. Kinnear. -Chicago: IRWIN, 1994. – 624 p. - (The Irwin series in marketing). – ISBN 0-256-08204-9.
11.Fill, Chris. Marketing communications: frameworks, theories, and applications [Text]/ Chris Fill. – London: Prentice Hall Europe, 1995. – 515 p. – ISBN 0-13-150962-4.

Завантажити текст статті: