СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ – ЗАПОРУКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ

Подано результати моніторингу міжнародних рейтингів України за основними економічними індексами. Проведено аналіз сталого (стабільного) розвитку економіки за період з 2001 по 2009 рр. У статті обґрунтовано висновок щодо державної політики в напрямі екологічно зрівноваженого розвитку. В статті подано статистичну інформацію, що більш повно розкриває тему дослідження. Запропоновано рекомендації щодо розробки стратегії сталого розвитку країни.

The results of monitoring the international ratings of Ukraine on the main economic indexes are presented. The sustainable economic development for the period from 2001 to 2009 was analyzed. The article substantiated the conclusion of the state policy towards environmentally balanced development. The work presented statistical information that reveals more fully the subject of the research. Proposed recommendations for a strategy of the sustainable development.

Література: 

1. Дейлі Ґ. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Ґ. Дейлі; пер. с англ. Ін'т сталого розвитку. – К.: Інтелсфера. – 2002. – 234 с.
2. Данилишин Б. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку / Б. Данилишин, О. Веклич // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 13–23.
3. Данилишин Б. Науково'інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України /Б. Данилишин, В. Чижова // Там само. – 2004. – № 3. – С. 4–11.
4. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / Л. Корнійчук // Там само. – 2008. – № 4. – С. 82–90.
5. Blanke J. The Global Competitiveness Report [Електронний ресурс] / J. Blanke ets. – URL: http://www.weforum.org/documents/GCR09/index.html.
6. Gwartney J. Economic Freedom of the World. 2009 Annual Report [Електронний ресурс] / J. Gwartney ets. – URL:http://www.cato.org/pubs/efw/efw2009/efw2009'4.pdf.

Завантажити текст статті: