РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація. Представлена стаття присвячена дослідженню питань маркетингового інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах ринкової невизначеності шляхом створення та інтегрування до головних функцій управління компанією системи маркетингових досліджень. З цією метою проводиться аналіз сучасних маркетингових теорій та відслідковується їх взаємозв’язок із виконанням функцій менеджменту.

Література: 

1. Бейкер, М. Дж. Маркетинг – философия или функция? [Текст] / Майкл Дж. Бейкер // Бейкер М. Дж. Маркетинг / под ред. М. Дж. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002.- С. 17-32.
2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Филип Котлер ; перевод с англ. М. Бугаева и др. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896 с.
3. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] / Жан-Жак Ламбен ; перевод с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер Ком, 2005. – 800 с.
4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. [Текст] / Филип Котлер ; перевод с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер Ком, 2005. – 464 с.
5. Павленко А.Ф. Маркетинг [Текст] / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
6. Башнянин Г.І. Політична економія [Текст] / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с.
7. Grönroos C. Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm [Текст] / C. Grönroos // The Marketing Review. – 2002. – #3. – p. 129-146. – ISSN 1472-1384/2002/2/00129.
8. Синяева И. Сущность и механизм управления маркетингом [Текст] / И. Синяева // РИСК. – 2003. – №1. – с. 102-114.
9. Директиви та керівництва ESOMAR [Текст] : Видання Української асоціації маркетингу / упоряд., перед. сл. А.Ф. Павленка; пер. з англ. мови Ю.М. Друзя та ін. – К, 2003. – 180 с. – 1000 пр.

Завантажити текст статті: