ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Виявлено сутність інновацій та інноваційності, запропоновано поділ інновацій на два типи: базові та адаптивні. Запропоновано бачення інноваційного процесу як системи інновацій різних рівнів, які реалізуються відповідно до принципу різношвидкісного руху. Розглянуто вплив інституційного сприяння та контролю за інноваційною діяльністю. Виокремлено необхідні умови для ефективної інноваційної політики на прикладі інноваційної державної стратегії Японії, Китаю, Євросоюзу. Запропоновано використання моменту ефективної єдності трьох проблемних сфер – інноваційної політики, макрорегулювання та інституціональної стратегії.

Література: 

1. Втрачаємо навіть те, чого не маємо. У рейтингу конкурентоспроможності ВЕФ Україна за 2006 рік опустилася з 68-го на 78-ме місце [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – № 38 (617). – URL: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/617/54723/.
2. Бойко И. Технологическая политика: имитационный сценарий (опыт восточноазиатских стран) [Электронный ресурс] / И. Бойко // Информационно-маркетинговый центр инвестиций. – URL:http://www.investments.com.ua/media/technoparks/tekhno-1/.
3. Оптимизм с оговорками [Электронный ресурс] // Компаньон online. – URL:http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=11588&Callback=5.

Завантажити текст статті: