СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Дослідження присвячене визначенню понять соціальної відповідальності корпорацій та бізнесу. Визначено основні відмінності та переваги соціальної відповідальності бізнесу, а також ступінь запровадження соціальної відповідальності корпорацій в Україні.

The research is devoted to determination of concepts of corporate and business social responsibility. The basic differences and advantages of business social responsibility are determined, and a degree of implementation of social
responsibility by Ukrainian corporations is defined.

Література: 

1. Котлер, Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства [Текст] / Ф. Котлер, Н. Лі; Изд-во А. Капусты. Ж., – 2005. – 302 с.
2. Краплич, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій [Текст] / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників
Острозьких. – Рівне, 2005. – 74 с.
3. Трегоу, Б. Искусство и наука стратегии лидерства. Новый подход к корпоративному управлению. [Текст] / Б. Трегоу, М. Фридман; Фаир Пресс. – 2004. – 272 с.
4. Ющенко, К. Корпоративна соціальна відповідальність: глобальний аспект [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukraine3000.org.ua/speeches/
5. Business for Social Responsibility. Taking the Temperature of CSR Leaders. A survey of global CSR leaders [Text] / Business for Social Responsibility, Dutch Ministry of Economic Affairs // Business for Social Responsibility. – 2005.
6. Соціальна відповідальність бізнесу: принципи системної дії [Текст]: матеріали форуму Соціальна відповідальність бізнесу України, Київ, 27 жовтня 2006 р.: матеріали форуму / – К. Експертна Рада Форуму соціальновідповідального бізнесу України, 2006. – 22 с.
7. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org.ua/ua/.
8. Социальная ответственность: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.sistema.ru.
9. Социальная ответственность бизнеса: лучшие практики: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc-otvet.ru/ .
10. Corporate Social Responsibility: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://rru.worldbank.org/.
11. CSR and Apparel Industry in Jordan: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsr.org/.
12. Соціальна відповідальність бізнесу – міф чи реальність: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.csr.aiesec.lviv.ua/.
13. Corporate Social Responsibility and Corporate Values: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.eba.com.ua/.

Завантажити текст статті: