НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У поданій роботі розглядається нормативно-правова база України з питання управління ризиками підприємницької діяльності. Автором було відмічено, що на даному етапі розвитку законодавства, існують прогали у регулюванні даного питання. У статті проводиться аналіз існуючих нормативно-правових актів з метою виявлення недоліків та джерел їх уникнення, виявлення на початковому етапі формування підприємства можливих ризиків та механізмів їх управління, що вже закладенні у законодавстві України.

In current research the legislative base Ukraine of riskmanagement is analyzed. The author noted that in this period of development of legislation there are gaps in this question. The existent legislative acts are analyzed with the purpose to detection of disadvantages and the source of its avoiding, detection the risks and methods of its management in the first stage of entrepreneurship, which are based in the legislation Ukraine.

Нормативно-правові акти, ризики підприємницької
діяльності

Література: 

1. Господарський кодекс України [Текст] : прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. – Офіційне видавництво. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 192с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-214-0.
2. Цивільний кодекс України [Текст] : прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 352с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-215-9.
3. Закон України «Про господарські товариства» [Текст] : за станом 1 серпня 2007 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видавництво – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 39с. – (Серія «Закони України». – ISBN 978-966-611-565-5.
4. Закон України про власність [Текст] : за станом на 25 квітня 2003 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видавництво. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 23с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 966-611-227-2.
5. Закон України «Про страхування» [Текст] : за станом на 10 березня 2005 року / Верховна Рада України. – Офіційне видавництво. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 42 с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 966-611-356-2.
6. Іваницька, О. Ринок страхових послуг як складова фінансового ринку [Текст] / O. Іваницька // Вісник УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 135-140.
7. Статистика ринку страхових послуг [Electronic Resource]. − Mode of access : http://www.ukrinsure.com. − Last access: 12-10-2007. − Title from the screen.
8. Осадець, С. С. Страхування [Текст] : підручник / Київський національний економічний університет ; Українська фінансово-банківська школа / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, В. Л. Бабко, Т. В. Бабко, А. В.
Бушанський ; наук. ред. С. С. Осадець. – 2. вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599с. – Бібліографія : с. 585-591. – ISBN 966-574-374-0.
9. Статистика ринку страхових послуг України [Electronic Resource]. − Mode of access : http://forinsurer.com/. − Last access: 12-10-2007. − Title from the screen.
10. Статистика страхового ринку України [Electronic Resource]. − Mode of access : http://www.ukrstrahovanie.com.ua. − Last access: 12-10-2007. − Title from the screen.
11. Аберніхіна, І. Г. Економіко-фінансове обґрунтування варіантів страхового захисту державних підприємств / І. Г. Аберніхіна // Державне управління: теорія та практика / Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). – 2005. – № 2. − Mode of access : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Dutp/2005-2. − Last access: 12-10-2007. − Title from the screen.
12. Конвенція міжнародного права [Electronic Resource]. – Mode of access : http://www.legality.kiev.ua. − Last access: 12-10-2007. − Title from the screen.
13. Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно правовими формами господарювання станом на 1 липня 2007 року [Electronic Resource] // Державний комітет статистики України. – Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua. − Last access: 12-10-2007. − Title from the screen.

Завантажити текст статті: