ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються основні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також вдосконалення існуючих методів регулювання в цій області.

The article is devoted to the research of the problems of state regulation of foreign economic activity as well as to the working out of measures for improving of existing methods of regulations in this field.

Література: 

1. Вахненко Т. Концептуальні засади управління зовнішньоекономічним боргом України [Текст] / Т.Вахненко // Економіка України. Науковий журнал. / засновник міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. – 2007, січень. №1 – С.14-23. К.: «Преса України» - 2007. – Щоміс. – ISSN 0131-775Х. – 2908 пр.
2. Дахно І.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. [Текст] – К.: МАУП, 2006. – 304с. 20 см. – 422 пр. – Бібліогр. с.: 295-296. – ISBN 966-364-339-0. (в пер.).
3. Долішній М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці [Текст] / М. Долішній // Економіка України. Політико-економічний журнал. / засновник міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. – 1999, червень. №6. – С.24-28. К.: «Преса України» - 2007. – Щоміс. – ISSN 0131-775Х. – 1900 пр.
4. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Волошин В.В. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник. [Текст] – К.:ВІРА-Р, 2002. – 544с. 22 см. – 700 пр. – Бібліогр. с.: 535-536. – ISBN 966-7807-10-X.
5. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Залога З.М. Державне регулювання економіки: Підручник. [Текст] – К.: Атіка, 2000. – 592с. 20 см. – 3290 пр. – Бібліогр. с.: 572-585. – ISBN 966-7714-24-1. (в пер.).
6. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Підручник. [Текст] – К.: Знання, 2006. – 480с. 22 см. – 4500 пр. – Бібліогр. с.: 470-479. – ISBN 966-346-137-3. (в пер.).
7. Сорока К.О.. Макаренко А.А., Стовпа Я.С. Місце та роль маркетингових досліджень [Текст] // Економіка Фінанси Право. Інформаційно-аналітичний журнал. / засновник АФ «Аналітик» за участю Академії муніципального управління. – 2007, червень. №6. – С.7-10. К.: «Аналітик» - 2007. – Щоміс. – КВ №4384 від 18.07.2000. – 900 пр.
8. Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посібник. [Текст] – К.: МАУП, 2002. – 264с. 20 см. – 6000 пр. – Бібліогр. с.: 257-260. – ISBN 966-608-180-6. (в пер.).

Завантажити текст статті: