ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ ЗІ ВСТУПОМ ДО СОТ

Проаналізовано регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умовах ринкової трансформації, розглянуто проблеми приєднання України до Світової організації торгівлі. Запропоновані напрямки регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, які здатні захистити внутрішній ринок і при цьому не суперечать нормам СОТ.

Adjusting of foreign economic activity is analysed in Ukraine in the conditions of market transformation, the problems of joining of Ukraine are considered to World organization of trading. Directions of adjusting of foreign economic activity are offered in Ukraine, which are able to protect an internal market and here does not conflict with the norms of WTO.

Література: 

1. Волынский Г. О конкурентных преимуществах в условиях глобализации [Текст] / Г.О. Волынский // Экономика Украины. – 2006. – №12.– С. 68-72. – 3100 пр. – ISSN 0131-7741.
2. Лахно С. Стратегія та перешкоди на шляху вступу України до СОТ [Текст] / С.Лахно // Міжнародна економічна політика – 2005. – №2. – С.103-125. – 400 пр.
3. Петровський Ю. Вступ України до СОТ: перспективи та можливі негативні наслідки [Текст] / Ю.Петровський // Персонал. – 2005. – №11. – С.78-83. – ІSSN 0868-8893. – 3000 пр.
4. Сбітнєв А. Оцінка можливих економічних наслідків приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ) [Текст] / А.Сбітнєв // Журнал "Схід". – 2002. – № 6(49). – С. 65-70. – 500 пр.
5. Соломатіна Н. О. Деякі соціальні аспекти вступу України до СОТ [Текст] / Н.О. Соломатіна // Вісник. — К.: 2006. — №1 (34). — С.242–245. – 250 пр.
6. Мусієнко В. Б. Вступ України до СОТ як передумова інтеграції країни у глобальний простір [Текст] / В. Б.Мусієнко // Стратегія економічного розвитку України. — К.: 2001. — Вип.7. — С.252–257. – 160 пр.
7. Парламентські слухання. Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи. Стратегія економічного розвитку України. – 2006. – Режим доступу: /http://www.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl011106.htm.

Завантажити текст статті: