МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

У статті розглядаються еволюція економічних механізмів регулювання та управління на мікроекономічному та макроекономічному рівнях, напрями їх розвитку.

An evolution of regulation and management economical mechanisms on micro- and macroeconomical levels are considered. Directions of their transformation at current stage of society development are discussed.

Література: 

1. Государственное регулирование рыночной экономики [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. - М.: ОАО "НПО "Экономика". - 2000. - 735 с. - 3000 екз. - ISBN 5-282-01958-2.
2. Игнацкая, М. А. Новая экономика [Текст] : опыт структурнофункционального анализа. - М.: Ком Книга, 2006. - 340 с. - ISBN 5-484-00344-X.
3. Миропольский, Д. Будущее мировой экономики [Текст] : соотношение рыночных и плановых основ // Экономист. - 2004. №8. - С.59-66. - ISSN 0869-4672.
4. Попов, А. Плановые и рыночные методы [Текст] : условия сочетания // Экономист. - 2006. - №10. - С.47-52. - ISSN 0869-4672.
5. Круш, П. В. Стабілізація в транзитивних економіках [Текст] : управління попитом // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - №12 (43). - С.133-135; Круш, П. В. Стабілізація в транзитивних економіках [Текст] : структурна політика // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №1 (44). - С.44-46; Круш, П. В. Стабілізація в транзитивних економіках [Текст] : валютна політика // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №2 (45). - С.11-13.
6. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки [Текст]: Монографія / За ред. д-ра екон. наук А.І. Даниленка. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. - 415 с. - 300 екз. - ISBN 966-02-2815-5.
7. Державне регулювання економіки [Текст] : Навч. посіб./ С.М. Чистов та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 316 c. - 8000 екз.- ISBN 966-574-089-X.
8. Малий, І. Й., Диба, М. І., Галабурда, М. К. Держава і ринок [Текст]: філософія взаємодії: Монографія / За заг. та наук. ред. д-ра екон. наук

Завантажити текст статті: