ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ НЕОКЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

У роботі досліджено хронологічну послідовність розробки неокласичних моделей економічного зростання. Визначено їх основні особливості, здобутки та недоліки.

In the article the chronological sequence of creation of neoclassic models of economic development has been analyzed. Their main characteristics, advantages and disadvantages have been identified.

Література: 

1. Фишер C. Экономика / Стенли Фишер, Рудигер Дорнбуш, Ричард Шмалензи. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 864 с. – 10000 экз.– ISBN 5-7749-0032-0 (рус.).
2. Шарп У. Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли; пер. с англ. – М.: Инфра – М, 1997. – XII. 1024 с. – 10000 экз.– ISBN 5-86225-455-2 (рус.).
3. Richard J. S., Operations Management. Improving Cuctomer Service / Richard J. Schonberger, Edward M. Knod. Ir. – Boston Irwin, 1991. – 926 p. ISBN 0-256-08240-5.
4. Антонов В. М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології / Антонов Валерій Миколайович, Яловий Гаррі Кирилович. – К.: ЦНЛ, 2005. – 432 с. – ISBN 966-364-074-Х.
5. Історія економічної думки: навч. посіб. / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Тамаренко та ін. – К.: «Фенікс», 1996. – 416 с. –1400 пр.– ISBN 5-87534-103-3.
6. Маршал Джон Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Джон Ф.Маршал, Випул К. Бансал. – Пер. с англ. – М.: Инфра-М., 1998. – 784 с. – 6000 екз. – ISBN 5-86225-576-1 (рус.).
7. Томашевський В. М. Моделювання систем / Томашевський Валентин Миколайович. – К.: Видавнича группа BHV, 2005. – 352 c.: іл. – 3000 пр.– ISBN 966-552-120-9.
8. Дослідження операцій в економіці: підруч. / За ред. І. К. Федеренко, О. І. Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с. –(Вища освіта XXI століття).– ISBN 966-346-217-5.
9. Diamond P. National debt in a neoclassical growth model // American Economic Review, 1965. – N 32. – P. 1126–1150.
10. Rebelo S. Jong Run Policy Analysis and Jong Run Growth // Journal of Political Economy, 1991.– Vol. 99.– N 3. – P.500–521.
11. Ramsey F. Mathematical Theory of Saving // International journal of economic research. Delhi Serials publ. – ISSN0972-9380.

Завантажити текст статті: