Гребньов Г.М.

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕКЛАМНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Subscribe to Гребньов Г.М.