Федорченко А.В.

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ СИСТЕМ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МАРКЕТИНГОВОГО ТИПУ

Subscribe to Федорченко А.В.