Власність

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ З ПОЗИЦІЇ ЇХ ВПЛИВУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАЛІЗНИЧНГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Subscribe to Власність