Окороков В.Р.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО ПЛИННОГО СЕРЕДОВИЩА

Subscribe to Окороков В.Р.