Трансфер технологій

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Subscribe to Трансфер технологій