Одінцова К.О.

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НЕРУХОМІСТЬ В УМОВАХ ІНТЕРВАЛЬНОЇ НЕВІЗНАЧЕНОСТІ

Subscribe to Одінцова К.О.