МОНІТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ

В роботі викладаються основні принципи комплексної методики аналізу динаміки фондових ринків. Дослідження спрямовані на виявлення раніше невідомих, нетривіальних закономірностей в процесах динаміки цін активів. Найбільше теоретичне і практичне значення цієї методики складає моніторинг трансформаційних процесів на сучасних фондових біржах. Проводиться пошук індикаторів-передвісників криз. В статті обґрунтовується необхідність проведення первинної обробки вхідної інформації в формі часових рядів; скорочено викладається комплекс методів аналізу часових рядів, що застосовується для виявлення прихованих закономірностей в процесах динаміки та обчислення набору різноманітних показників, які кількісно вимірюють різні характеристики; розкривається сутність технології ковзного вікна; надаються результати практичних розрахунків для українського фондового ринку і знайдений передвісник кризових обвалів.

Література: 

1. Андриенко В.М., Тулякова А.Ш. "Фондовый рынок. Интеллектуальный анализ и моделирование." Монография. LAP "Lambert Academic Publishing" 2013. – 164 c.
2. Андриенко В.М., Тулякова А.Ш. «Анализ и моделирование динамики Украинского фондового рынка». //Aspekt – Донецк – 2012 – c.32-36 Электронный научный журнал «Аспект» // Интернет-ресурс. – Режим доступа http://www.asconf.com/
3. Державна служба статистики України // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Національний банк України // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.bank.gov.ua/
5. Тулякова А.Ш., Чайковская М.П. "Мультифрактальное моделирование фондовых рынков" Сборник научных трудов КГУ. Инновационное развитие: национальные задачи и мировые тенденции. – Молдова-Комрат: КГУ, 2013.
6. Соловйов В.M., Тулякова А.Ш. "Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж". Монографія "Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки.", Черкаси 2013 – с. 91-111
7. ПФТС. Фондова біржа. » Індекси » Індекси акцій // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.pfts.com/uk/shares-indexes/
8. Українська біржа. Історія значень Індексу по днях // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.ux.ua/ua/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX

Завантажити текст статті: