ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПІЛЬНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розкрито сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних підприємств та наведено його визначення. Проаналізовано його складові компоненти. Розглянуто існуючі підходи до визначення інноваційного та інвестиційного потенціалів. Визначено структуру і аспекти формування інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних підприємств, що дозволятиме здійснювати його ефективне формування та використання. Визначено місце інноваційно-інвестиційного потенціалу у створенні необхідних умов для оптимального використання наявних ресурсів і потенційних можливостей спільних машинобудівних підприємств, що перебувають у їх розпорядженні. Розкрито місію формування даного потенціалу, яка полягає у забезпеченні спроможності здійснювати таку інноваційно-інвестиційну політику, внаслідок якої машинобудівні підприємства будуть випускати конкурентоспроможну інноваційну продукцію. Визначено, що формування інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних підприємств безпосередньо пов'язане зі стратегією їх розвитку.

Література: 

1. Большой энциклопедический словарь / [ред. И. Лапина, Е. Маталина, Р. Секачев, Е. Троицкая, Л. Хайбуллина, Н. Ярина]. – М. : АСТ, Астрель, 2006. – 1248 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 слів і словосполучень. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
3. Архієреєв С. І. Інноваційний потенціал України / С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко. – Х. : Золоті сторінки, 2008. – 112 с.
4. Довбенко В. І., Мельник В. М. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] // Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. -232с
5. Забарна Е. М. Інноваційно–інвестиційний фактор економічного розвитку України / Забарна Е. М. – О. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006. – 304 с.
6. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2002. – 310с
7. Мешко Н. П. Інвестиційно–інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування / Н. П. Мешко // Екон. простір. – 2008. – № 10. – С. 78–88.
8. Покатаєва К. П. Теоретичні основи визначення категорій «інвестиційний потенціал» та «інвестиційна привабливість» / К. П. Покатаєва // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. Серія: Техн. науки. – 2007. – Вип. 75. – С. 262–268.
9. Стеченко Д. М Інноваційні форми регіонального розвитку. Навч. посіб. -К. : Вища школа, -2002. -254 с.
10. Юхновський І. В. Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування / І. В. Юхновський // Український соціум. – 2010. – № 2. – С. 159-171.

Завантажити текст статті: