НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

В статті розглянуто рівень розвитку машинобудівної галузі в умовах нової промислової політики - неоіндустріалізації. Проаналізований технологічний уклад української економіки, та перспективи його подальшого розвитку. Виявлено, що українська економіка знаходиться на рівні третього технологічного укладу, який характеризується використанням в промисловому виробництві електроенергії, як основного джерела енергії, розвитком важкого машинобудування та електротехнічної промисловості, пріоритетним розвитком хімічної промисловості. Проаналізовано статистичну інформацію щодо стану розвитку машинобудування за останні 10 років. Визначені фактори, які впливають на місце української промисловості в міжнародному розподілі праці. Окремо охарактеризовані економічні фактори, які впливають на рівень розвитку машинобудування. Для машинобудування основним фактором є залежність багатьох його галузей від ресурсів та енергії, які постачаються з країн СНД. Визначені умови модернізації сучасної економіки та машинобудівельної галузі й переходу до нової концепції неоіндустріалізму.

Література: 

1. Амоша О.І. Перспективи неоіндустріальної трансформації економіки України та Донбасу // Амоша О.І., Чумаченко М.Г., Ляшенко В.І. // Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети: тези доповідей і повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 17 грудня 2010р.) / НАН України, Інститут економіки промисловості – Донецьк, 2010. –с. 3-6
2. Статистичний щорічник України за 2011 рік [Текст]/ За ред. О.Г. Осауленка. – Київ: «Август Трейд», 2012 – 559 с. ISBN 978-966-2224-36-8
3. Державна служба статистики України [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Постанова КМУ від 27 лютого 2013 р. № 187 Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 03.07.2013}
5. Машиностроение Украины: текущие тенденции // Минпром. Информационное агентство. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minprom.ua/page2/news755.html
6. Чукурна О.П. Вплив економічних процесів в Україні на розвиток теорії маркетингу // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Science. 2013, Vol. 6. – р. 137-143. -ISSN 2308 -1996 – Режим доступа в Интернете http://seanewdim.com/published-issues.html

Завантажити текст статті: