ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАННЯ

Досліджено особливості дії загальних і специфічних економічних законів та форм прояву в сфері видавничої діяльності. Обгрунтовано інноваційний характер видавничого бізнесу, обумовлений креативністю товару. Розглянуто важливі аспекти витіснення традиційних видавничих технологій принципово новими бізнес-процесами: з’являється «мережева видавнича справа», як інтегрований процес створення електронної інформації в різних формах. Проаналізовано особливості формування властивостей товару електронна книга, її вартості і споживчої вартості; специфіку її продукування, просування, реалізації і споживання. Виявлені зовнішні обмеження розвитку видавничо-поліграфічної галузі, обумовлені існуванням несприятливого макросередовища: відсутністю державного стратегічного управління галуззю, призупинення інвестування та скорочення кредитування видавничих проектів. Підтверджено необхідність розробки стратегій розвитку ВПГ України, прийняття законів з питань розвитку електронного бізнесу і захисту авторських прав.

Література: 

1.Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-e изд. [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.
2. Панов В. В. Анализ динамики и взаимодействия издательского бизнеса и телекоммуникаций как составляющих инфокоммуникационной среды [Текст] / В. В. Панов, Н.А. Панова // Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2006 – № 4. – С. 163 – 169.
3. Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій [Текст] / О. Афонін // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 3 – 5.
4. Сенченко М. Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 3 – 7.
5. Афонін О. Українська книга: рух по сходинках униз [Текст] / О. Афонін // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 3. – С. 6 – 8.
6. Красовицкий А. Книга, как источник [Текст] / А. Красовицкий // Идеи бизнеса. – 2012. – № 6. – С. 15 – 17.
7. Гастинщиков В. Проблеми українського книговидання у ЗМІ [Текст] / В. Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 1. – С. 15 – 17.
8. Афонін О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання [Текст] / О. Афонін, Н. Петрова // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 3 – 5.
9. Федулова Л. І. «Інноваційна пауза» та «Інноваційний парадокс» України [Текст] / Л. І. Федулова // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 46 – 52
10. Шпак В. І. Видавничий бізнес. Теорія і практика : [Текст] / В.І. Шпак. – К.: УВПК «ЕксОб», 2010. – 384 с.

Завантажити текст статті: