ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ВИЖИВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНЦІЙ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ РИНКУ

У статті розглянуто проблематику розвитку дослідницького ринку в умовах кризи. Досліджено та проаналізовано ліцензійні методики з арсеналу дослідницьких компаній за різними напрямами дослідження. Запропоновано інноваційні складові для роботи дослідницьких компаній в сучасних умовах.

В статье рассмотрены проблемы развития исследовательского рынка в условиях кризиса. Рассмотрены и проанализированы лицензионные методики из арсенала исследовательских компаний по различным направлениям деятельности. Предложено инновационные составляющие для работы исследовательских компаний в современных условиях.

INNOVATION DECISION AS A WAY TO SURVIVAL MARKETING AGENCIES IN THE MARKET RECESSION

The article deals with problems of market research in the crisis. Was analyzed with methods of licensing arsenal research companies in different fields of study. Proposed innovative component for research companies nowadays.

Література: 

1. Маркетинговые исследования в условиях кризиса: что говорять эксперты. // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – № 2. – С. 12–17.
2. Гордон Я.Х. Маркетинг партнерских отношений / Я.Х. Гордон ; пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк. — СПб.: Питер, 2001. — 384 с.
3. Житник О. Дослідницька галузь в Україні: підсумки експертного опитування MarketView /О. Житник // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 5. – С.28-31.
4. Карпусь О. Маркетингові бюджети 2010: гірше не буде / О. Карпусь // Marketing Media Review. – 2009. – № 17–18. – С. 22–23.
5. Лилик І.В. Щорічник УАМ 2008 (довідкове видання) / І.В. Лилик, С.В. Лилик, В.М. Пилипенко – К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2004. – 106 с.
6. Лилик І.В. Ринок маркетингових досліджень в Україні–2008: експертна оцінка та аналіз УАМ /І.В. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С.31–35.

Завантажити текст статті: