Музиченко Г.Г.

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОГО СКЛАДНИКА ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Subscribe to Музиченко Г.Г.