Реалізація

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ CM/REC (2007)14 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЛЯ КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ДЕЯКИХ ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Subscribe to Реалізація