Загрози

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРУ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ)

Subscribe to Загрози