СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Проаналізовано тенденції розвитку світової радіоелектронної галузі. Досліджено фактори, що зумовлюють високі темпи зростання. Охарактеризовано стан розвитку вітчизняної галузі. Акцентовано увагу на упущеннях та факторах зниження конкурентоспроможності радіоелектронної промисловості України. На основі оцінювання експортного потенціалу радіоелектронної продукції, інструментів його реалізації визначено перспективи подальшого розвитку вітчизняної галузі.

The paper reveals the world progress of radio electronic industry trends and factors of high rates of growth. The development status of domestic radio electronic industry is described. The authors accent a great attention on the omissions and factors of decline of competitiveness of radio electronic industry of Ukraine. The prospects of subsequent development are certain on the basis of export potential of domestic radio electronic industry, programs of its development.

Література: 

1. Новосядлий С. П. Фізико-технологічні основи субмікронної технології великих інтегральних схем. – Івано-Франківськ: Сімик, 2005. – 352 с.
2. Vanston J. H. Better forecasts, better plans, better results // Research-Technology Management, 2003. – January-February. – Arlington: Industrial research institute Inc., 2003. – P. 47–58.
3. Перевертайло В. Л. Проблемы и задачи развития технологий микроэлектроники в Украине // Технология и конструирование в электронной аппаратуре (ТКЭА). – 2007. – № 2. – С. 8–10.
4. Глушеченко Э. Н. Состояние и перспективы развития радиоэлектроники в Украине / Э. Н. Глушеченко, Н. В. Кончиц и др. // СИЭТ-2007: труды 8-й Межд. науч.-практ. конф., г. Одесса, 21–25 мая 2007 г. – Одесса: Политехпериодика, 2007. – С. 20–21.
5. Gerasymchuk V. H., Sakalosh T. V. Scientific and technical development of enterprises: globalization aspects // VI Nemzetközi Konferencia “A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából”, Miskolc - Lillafüred, 2007. október 10–11. Selected Papers / Ed. by A. Somogyi. Miskolc: GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2007. – P. 287–294.
6. Рахманов М. Электроника России: «восстановить нельзя похоронить» [Электронный ресурс] // Cnews. – Форма доступа: www.cnews.ru. – 31.05.2004. – Заголовок с экрана.
7. Engineering and Economy as Components of Sustainable Development: Ukraine and World // International scientific dualconference “Towars knowledge-based economy” & “Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conf. proceedings, 2007, 12–13 April. – Riga: RTU Publishing House, 2007.
8. Якубовський М., Новицький В., Кіндзерський Ю. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року // Економіка України. – № 11. – К.: Преса України, 2007. – С. 7.
9. Гальчинський А. Деформація свідомості // «День». – № 46 від 17 березня 2005 р.
10. Кіндзерський Ю., Паламарчук Г. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні // Економіка України. – № 8. – К.: Преса України, 2006. – С. 19–29.
11. Тарасова Н. В., Калініченко І. С., Романенко В. А., Єфетова К. Ф. та ін. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. – Ніжин: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 204–211.
12. Кончиць М. В. Характеристика основних показників радіоелектронної промисловості, роль і місце в економіці України // Доповідь на засіданні Науково-технічної ради Мінпромполітики України, 16 січня 2008 р.

Завантажити текст статті: